Kontakt  | Oversættelser | Undervisning  | CV

Kontakt | Übersetzungen | Unterricht | Zur Person


  

Curriculum vitæ  

Personlige oplysninger:  

Navn Margrethe Hansen-Damkilde
Adresse  Skolesvinget 5, 8420 Knebel
Telefon  86 35 06 60
Fax 86 35 06 62
e-mail  Damkilde@post7.tele.dk
Homepage www.Madam.dk
Født 06. januar 1950, Frederiksberg, DK


Uddannelse til cand. mag. / gymnasielærer:  

2000 Pædagogikum
Tysk hovedfag + supplerende tyskkurser
1998 Supplerende kurser ved Jysk Åbent Universitet Aarhus i tysk:
Konversationsanalyse
Tekstlingvistik
1997 – 1998 Supplerende kurser ved Jysk Åbent Universitet Aarhus i tysk:
Oversættelse tysk-dansk
Litterær oversættelseskritik
Fjernstudium i tysk i samarbejde med Aarhus Universitet
og Heinrich Heine Universität 1989 – 1997
1996 – 1997  Specialeskrivning ved Aarhus Universitet. Speciale: Das Verhältnis zwischen Laudine und Iwein in Hartmann's 'Iwein'-Roman.
1994 – 1996 Tysk hovedfag ved Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf samt aflagt eksaminer ved Aarhus Universitet
1994  Afsluttet tysk grundstudium ved Aarhus Universitet
1993 Bachelor ved Aarhus Universitet
Fransk bifag
1975 – 1981 Fransk bifag ved Odense Universitet
1974 – 1975 Fransk ved Université de Bordeaux
Studentereksamen
1971 – 1974  Nysproglig - Fyns Studenterkursus (aften), Odense


Undervisningserfaring:  

2005 – 2006 Årsvikar – Lunderskov Efterskole, tysk, dansk, fransk
2001 – 2003  Undervisningsassistent – Handelshøjskolen i Århus, tysk 
1998 – 2001  Undervisningsassistent – Aalborg Universitet, tysk
1999 – 2002 Weekendkurser i tysk for Landsforeningen af Korrespondenter og Erhvervssprogligt Forbund
1999 Tysklærer – Virksomhedsskolen i København
1981 – 1996  Dansklærer – VHS-Düsseldorf (aftenskole) og Dansklærer for følgende firmaer: bl.a. Mannesmann, Stinnes
1972 – 1974 Vikar – Folkeskolen, Odense

Erhvervsrelateret uddannelse:

2007 Regnskabskursus + Microsoft C5 (12 ugers intensivkursus)
2006 Powerwriting: Indhold, Form & Sprog, WEB
2005 HA - Appreciative Inquiry (værdsættende samtale)
Coaching II + Coaching III
2004 HD-Organisation (Personalepolitik & Personalejura)
   
2004 HD-Organisation (Analyse af organisationer)
2004 Coaching I
2004 Kommunikation – Forståelsen fremmer samtalen
Konfliktløsning – Ikkevoldelig kommunikation
2003 HD-Organisation (Strategi & Ledelse, Organisation & samarbejde, Økonomistyring & Informationssystemer)
2003 HD-Organisation (Projektledelse)
2003 Konfliktløsning (NLP, Assertion, TA, Jungs Arketyper) Kommunikation: Retorik
2003 Svejsning grundkursus på Grenaa Tekniske Skole
Teori og praktiske øvelser
2002 – 2003 Igangsætningskonsulent (Mercuri Urval + Grenaa Tekniske Skole – Projektledelse, Fundraising, Ideudvikling, Virksomhedsanalyse m.m.)
2000 – 2001 Kursus i Journalistik, Virksomhedskommunikation og Web-Kommunikation.
1991 Volkswirtschaft
1990 Betriebswirtschaft
1989 Grundwissen Marketing Buchführung I + II
1970 – 1972 Uddannelse til Bankassistent
1967 – 1968 Handelseksamen sproglig linie, Tietgenskolen, Odense

Erhvervserfaring:  

1999 – 2001  Konsulent for Logodan a/s, Silkeborg. 
Oversættelse af Software-styresystem til tysk
2001 – d.d. opdatering af software
1988 – 1996  Selvstændig oversætter/tolk
1994 – udnævt til oversætter/tolk for Oberlandesgericht Düsseldorf (Højesteret i NRW)
1987 – 1988 Sagsbehandler – firmaet NGK Spark Plugs (Deutschland) GmbH, Ratingen
Arbejdsområde import-eksport- herunder toldformaliteter Oversættelser til engelsk, fransk dansk
1981 – 1987 Sekretær/sagsbehandler - firma Labtest/Baird, Ratingen.
Fra 1985 ansat som filialleder med prokura for Baird. Arbejdsområde import-eksport af analyseudstyr til stålindustrien og hospitaler.
Oversættelse af handelskorrespondance, tekniske tilbud
sprog: tysk, engelsk, fransk
Desuden arbejdet som freelance oversætter for
Übersetzungsfirma Platte - handelskorrespondance,
tekniske tekster. Sprog: dansk og engelsk
1980 – 1981  Bankassistent – Mitsubishi Bank, Düsseldorf
1970 – 1972 Uddannelse til Bankassistent – Handelsbanken, Odense
1968 – 1970 Fjernskriveroperatør – Flyvestation Karup (NATO)
 

Supplerende uddannelse:  

IT
2007 Digitalkamera
2002 Web-Layout (FrontPage), Billedredigering, Layout (Publisher)
2001 Microsoft office pakken 
2000 Kursus i fremstilling af hjemmesider (Publisher)
1991  MS-DOS, MS-Word II
1989 MS-Word I, dBase III Plus 
 
Sprog 
1997 Hollandsk (basalt kendskab)
1986 – 1989 Nygræsk (basalt kendskab)
1983 Tysk- Sprach-Centrum, Ratingen (modersmålsniveau)
1974 – 1981 Fransk (bifagseksamen)
  Engelsk (flydende - opvokset med engelsk)
 
Erhvervsrelaterede kurser
2003 HD-Organisation (Projektledelse)
2003 Konfliktløsning og Kommunikation
2002 – 2003 Igangsætningskonsulent (Mercuri Urval + Grenaa Tekniske Skole - Projektledelse, Fundraising, Ideudvikling, Virksomhedsanalyse m.m.)
2000 – 2001  Kursus i Journalistik, Virksomhedskommunikation og Web-Kommunikation.
1991 Volkswirtschaft
1990 Betriebswirtschaft 
1989  Grundwissen Marketing
Buchführung I + II
1967 – 1968 Handelseksamen sproglig linie, Tietgenskolen, Odense

Udlandsophold:  

1979 – 1996  Tyskland
1978 hhv. 1979 USA - Rundrejse 3 mdr
1974 – 1975 Frankrig
1951 – 1958 Grækenland
 Kontakt  | Oversættelser | Undervisning  | CV

Kontakt | Übersetzungen | Unterricht | Zur Person